Pilih satu Halaman

Sebarang komunikasi dan balasan yang disalurkan melalui aplikasi ini hanyalah bertujuan untuk anda. Sekiranya ia mengandungi butiran atau maklumat sulit, anda adalah dilarang untuk mengedarkan sebarang komunikasi/balasan yang diberi oleh FlySmart/MAVCOM atau memberikan akses kepada sesiapa tanpa kebenaran. Sekiranya perkara ini berlaku, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. FlySmart/MAVCOM tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan, pemintasan, kesilapan atau virus komputer yang dimuat turun bersama aplikasi ini. Anda juga dilarang untuk mengguna, mendedah, menyalin, mengubah atau menyebar maklumat yang tertera di dalam aplikasi ini tanpa kebenaran. FlySmart/MAVCOM tidak akan bertanggungjawab di atas apa-apa liabiliti yang mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan aplikasi ini dan/atau kandungannya.