Pilih satu Halaman

Anda boleh memuat turun atau menerima salinan MACPC di sini untuk mengenai hak penerbangan anda:

 

Muat Turun

  Anda boleh memuat turun atau menerima salinan MACPC di sini untuk mengenai hak penerbangan anda:

   

  Muat Turun

   

   Latarbelakang MACPC 2019 :

   Diwartakan pada 10 Mei 2019 dan digubal dengan mengambilkira kepentingan pengguna. MACPC tertakluk kepada semua syarikat penerbangan tempatan dan antarabangsa,sama ada syarikat penerbangan perkhidmatan penuh atau kos rendah yang beroperasi masuk dan keluar dari Malaysia.

   1. TIADA CAJ TERSEMBUNYI

        Penzahiran sepenuhnya harga muktamad tambang penerbangan

   1. Bagi tujuan sesuatu iklan, tambang penerbangan, syarikat
    penerbangan hendaklah menerbitkan harga terangkum yang mengandungi:
   • Harga asas tiket penerbangan (termasuk semua caj yang perlu dibayar ke syarikat penerbangan)
   • Cukai dan fi yang dikenakan oleh kerajaan
   • Fi dan caj yang ditetapkan di bawah mana-mana undang bertulis
   • Surcaj bahan api
   1. Perkara di bawah perlu dipaparkan pada waktu pembelian, tiket penerbangan:
   • Harga asas tiket penerbangan (termasuk semua caj yang perlu dibayar ke syarikat penerbangan)
   • Cukai dan fi yang dikenakan oleh kerajaan
   • Fi dan caj yang ditetapkan di bawah mana-mana undang bertulis
   • Surcaj bahan api
   • Perkhidmatan tambahan yang dibeli oleh pengguna penerbangan dengan cara pilih-masuk (opt-in)

   1. TIADA CAJ TERSEMBUNYI

        Penzahiran sepenuhnya harga muktamad tambang penerbangan

   1. Bagi tujuan sesuatu iklan, tambang penerbangan, syarikat
    penerbangan hendaklah menerbitkan harga terangkum yang mengandungi:
   • Harga asas tiket penerbangan (termasuk semua caj yang perlu dibayar ke syarikat penerbangan)
   • Cukai dan fi yang dikenakan oleh kerajaan
   • Fi dan caj yang ditetapkan di bawah mana-mana undang bertulis
   • Surcaj bahan api
   1. Perkara di bawah perlu dipaparkan pada waktu pembelian, tiket penerbangan:
   • Harga asas tiket penerbangan (termasuk semua caj yang perlu dibayar ke syarikat penerbangan)
   • Cukai dan fi yang dikenakan oleh kerajaan
   • Fi dan caj yang ditetapkan di bawah mana-mana undang bertulis
   • Surcaj bahan api
   • Perkhidmatan tambahan yang dibeli oleh pengguna penerbangan dengan cara pilih-masuk (opt-in)

   2. PEREMITAN BAYARAN BALIK DALAM TEMPOH 30 HARI

   2. PEREMITAN BAYARAN BALIK DALAM TEMPOH 30 HARI

   • Terpakai bagi tiket penerbangan yang dibeli melalui syarikat penerbangan atau ejen pelancongan
   • Bayaran balik kepada pengguna atau ejen pelancongan oleh pihak syarikat penerbangan
   • Termasuk bayaran balik bagi Caj Perkhidmatan Penumpang (PSC), cukai, fi dan caj yang ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis

   Caj bagi tiket penerbangan yang tiada nilai bayaran balik (non-refundable)

   Syarikat penerbangan hanya dibenarkan untuk mengenakan fi pentadbiran sehingga sebanyak 5 peratus bagi bayaran balik untuk PSC, cukai, fi dan caj yang ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis

   Caj bagi tiket penerbangan yang mempunyai nilai bayaran balik (refundable)

   Syarikat penerbangan tidak dibenarkan untuk mengenakan apa-apa bayaran sebagai tambahan ke atas fi pemprosesan untuk bayaran balik yang dinyatakan di dalam Terma dan Syarat tiket penerbangan

   • Terpakai bagi tiket penerbangan yang dibeli melalui syarikat penerbangan atau ejen pelancongan
   • Bayaran balik kepada pengguna atau ejen pelancongan oleh pihak syarikat penerbangan
   • Termasuk bayaran balik bagi Caj Perkhidmatan Penumpang (PSC), cukai, fi dan caj yang ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis

   Caj bagi tiket penerbangan yang tiada nilai bayaran balik (non-refundable)

   Syarikat penerbangan hanya dibenarkan untuk mengenakan fi pentadbiran sehingga sebanyak 5 peratus bagi bayaran balik untuk PSC, cukai, fi dan caj yang ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis

   Caj bagi tiket penerbangan yang mempunyai nilai bayaran balik (refundable)

   Syarikat penerbangan tidak dibenarkan untuk mengenakan apa-apa bayaran sebagai tambahan ke atas fi pemprosesan untuk bayaran balik yang dinyatakan di dalam Terma dan Syarat tiket penerbangan

   3. PENGGUNA BERHAK UNTUK MEMBUAT TUNTUTAN SAMA ADA PENGGUNA MEMBELI INSURANS PERJALANAN ATAUPUN SEBALIKNYA

   3. PENGGUNA BERHAK UNTUK MEMBUAT TUNTUTAN SAMA ADA PENGGUNA MEMBELI INSURANS PERJALANAN ATAUPUN SEBALIKNYA

   4. KOMUNIKASI MENGENAI PERUBAHAN STATUS PENERBANGAN

   1. Komunikasi apabila terdapat perubahan status penerbangan:
   • Penjadualan semula penerbangan yang telah dirancang

   Sekiranya terdapat perubahan waktu penerbangan selama 3 jam atau lebih(sebelum/selepas waktu perlepasan yang dijadualkan), syarikat penerbangan perlu memaklumkan kepada pengguna dalam masa12 hingga 48 jam dari waktu perlepasan yang dijadualkan

   • Pemberhentian laluan/syarikat penerbangan berhenti beroperasi

   Syarikat penerbangan mesti memaklumkan kepada pengguna penerbangan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tarikh pemberhentian penerbangan

   • Surat pengesahan mengenai penundaan/pembatalan penerbangan (atas permintaan pengguna)

   Atas permintaan pengguna, syarikat penerbangan perlu menyediakan suatu surat pengesahan dalam tempoh 7 hari bekerja mengenai pembatalan atau penundaan penerbangan selama 30 minit atau lebih

   1. Pampasan dan penjagaan bagi penjadualan semula penerbangan yang telah dirancang dan pemberhentian laluan

   Pengguna akan diberi pilihan untuk:

   • Pembayaran balik kos tiket sepenuhnya (termasuk cukai dan fi) dalam tempoh 30 hari
   • Perubahan laluan ke destinasi akhir menggunakan keadaan pengangkutan yang setanding

   4. KOMUNIKASI MENGENAI PERUBAHAN STATUS PENERBANGAN

   1. Komunikasi apabila terdapat perubahan status penerbangan:
   • Penjadualan semula penerbangan yang telah dirancang

   Sekiranya terdapat perubahan waktu penerbangan selama 3 jam atau lebih(sebelum/selepas waktu perlepasan yang dijadualkan), syarikat penerbangan perlu memaklumkan kepada pengguna dalam masa12 hingga 48 jam dari waktu perlepasan yang dijadualkan

   • Pemberhentian laluan/syarikat penerbangan berhenti beroperasi

   Syarikat penerbangan mesti memaklumkan kepada pengguna penerbangan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tarikh pemberhentian penerbangan

   • Surat pengesahan mengenai penundaan/pembatalan penerbangan (atas permintaan pengguna)

   Atas permintaan pengguna, syarikat penerbangan perlu menyediakan suatu surat pengesahan dalam tempoh 7 hari bekerja mengenai pembatalan atau penundaan penerbangan selama 30 minit atau lebih

   1. Pampasan dan penjagaan bagi penjadualan semula penerbangan yang telah dirancang dan pemberhentian laluan

   Pengguna akan diberi pilihan untuk:

   • Pembayaran balik kos tiket sepenuhnya (termasuk cukai dan fi) dalam tempoh 30 hari
   • Perubahan laluan ke destinasi akhir menggunakan keadaan pengangkutan yang setanding

   5. KELAYAKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN KERUSI RODA SECARA PERCUMA (FOC) BAGI ORANG KURANG UPAYA (OKU) YANG MEMPUNYAI KAD OKU

   5. KELAYAKAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN KERUSI RODA SECARA PERCUMA (FOC) BAGI ORANG KURANG UPAYA (OKU) YANG MEMPUNYAI KAD OKU

   6. PAPARAN TERMA DAN SYARAT UTAMA SECARA KETARA OLEH SYARIKAT PENERBANGAN

   • Fi pembatalan
   • Polisi bayaran balik dan tempahan semula
   • Polisi peruntukan bagasi
   • Polisi ‘no show’ (pengguna yang tidak hadir di lapanganterbang bagi penerbangan yang telah dibeli)
   • Kesahan dokumen perjalanan penumpang

   Nota: Pindaan ini juga dikenakan bagi tiket penerbangan yang dibeli melalui ejen pelancongan

   6. PAPARAN TERMA DAN SYARAT UTAMA SECARA KETARA OLEH SYARIKAT PENERBANGAN

   • Fi pembatalan
   • Polisi bayaran balik dan tempahan semula
   • Polisi peruntukan bagasi
   • Polisi ‘no show’ (pengguna yang tidak hadir di lapanganterbang bagi penerbangan yang telah dibeli)
   • Kesahan dokumen perjalanan penumpang

   Nota: Pindaan ini juga dikenakan bagi tiket penerbangan yang dibeli melalui ejen pelancongan

   You may download or receive a copy of the MACPC here:

    

   Download PDF

    You may download or receive a copy of the MACPC here:

     

    Download PDF