Pilih satu Halaman

Anda boleh memuat turun atau menerima salinan MACPC di sini untuk mengenai hak penerbangan anda:

 

Muat turun

Anda boleh memuat turun atau menerima salinan MACPC di sini untuk mengenai hak penerbangan anda:

 

Muat Turun

 

Latarbelakang MACPC 2016:

Diwartakan pada 30 Jun 2016 dan digubal dengan mengambilkira kepentingan pengguna. MACPC tertakluk kepada semua syarikat penerbangan tempatan dan antarabangsa,sama ada syarikat penerbangan perkhidmatan penuh atau kos rendah yang beroperasi masuk dan keluar dari Malaysia.

1. LARANGAN MENAIKI PESAWAT

Syarikat penerbangan hanya boleh melarang pengguna penerbangan daripada menaiki pesawat jika:

 • Pengguna penerbangan menyerahkan tiket penerbangan secara sukarela di atas permintaan syarikat penerbangan
 • Bilangan orang yang melepaskan tiket mereka secara sukarela tidak memenuhi keperluan syarikat penerbangan

Pengguna akan ditawarkan pilihan berikut:

 • Makanan, panggilan telefon dan akses internet
 • Tempat tinggal dan pengangkutan (yang sewajarnya) serta pilihan di antara pampasan penuh atau penerbangan gantian yang setanding

1. LARANGAN MENAIKI PESAWAT

Syarikat penerbangan hanya boleh melarang pengguna penerbangan daripada menaiki pesawat jika:

 • Pengguna penerbangan menyerahkan tiket penerbangan secara sukarela di atas permintaan syarikat penerbangan
 • Bilangan orang yang melepaskan tiket mereka secara sukarela tidak memenuhi keperluan syarikat penerbangan

Pengguna akan ditawarkan pilihan berikut:

 • Makanan, panggilan telefon dan akses internet
 • Tempat tinggal dan pengangkutan (yang sewajarnya) serta pilihan di antara pampasan penuh atau penerbangan gantian yang setanding

2. KEHILANGAN, KEROSAKAN DAN KELEWATAN BAGASI

Bagi tujuan pampasan, pengguna penerbangan perlu membuat aduan secara bertulis kepada syarikat penerbangan:

 • Sebaik ketibaan atau dalam tempoh 7 hari dari tarikh ketibaan bagi kerosakan bagasi

ATAU

 • Sebaik ketibaan atau dalam tempoh 21 hari dari tarikh ketibaan bagi kelewatan bagasi

2. KEHILANGAN, KEROSAKAN DAN KELEWATAN BAGASI

Bagi tujuan pampasan, pengguna penerbangan perlu membuat aduan secara bertulis kepada syarikat penerbangan:

 • Sebaik ketibaan atau dalam tempoh 7 hari dari tarikh ketibaan bagi kerosakan bagasi

ATAU

 • Sebaik ketibaan atau dalam tempoh 21 hari dari tarikh ketibaan bagi kelewatan bagasi

3. KENAIKAN HARGA SELEPAS PEMBELIAN

Syarikat penerbangan tidak dibenarkan untuk menaikkan harga tiket penerbangan selepas pengguna penerbangan telah membeli tiket tersebut

3. KENAIKAN HARGA SELEPAS PEMBELIAN

Syarikat penerbangan tidak dibenarkan untuk menaikkan harga tiket penerbangan selepas pengguna penerbangan telah membeli tiket tersebut

4. PENAMBAHAN SECARA AUTOMATIK

 • Syarikat penerbangan dilarang menambah sebarang perkhidmatan secara automatik
 • Sebarang khidmat tambahan perlu dizahirkan secara terang dan jelas pada permulaan proses tempahan
 • Sebarang perkhidmatan tambahan perlu dilakukan secara pilih-masuk (opt-in)

4. PENAMBAHAN SECARA AUTOMATIK

 • Syarikat penerbangan dilarang menambah sebarang perkhidmatan secara automatik
 • Sebarang khidmat tambahan perlu dizahirkan secara terang dan jelas pada permulaan proses tempahan
 • Sebarang perkhidmatan tambahan perlu dilakukan secara pilih-masuk (opt-in)

5. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PENERBANGAN

Bayaran balik atau jagaan bagi penundaan dan pembatalan penerbangan:

A) Bagi penundaan penerbangan selama 2 jam atau lebih:

Makanan

Panggilan telefon

Akses internet

B) Bagi penundaan penerbangan selama 5 jam atau lebih:

Makanan

Panggilan telefon

Akses internet

Penginapandi hotel, jikaperlu bermalam

Pengangkutandari hotel kelapangan terbang

C) Pembatalan Penerbangan:

Bayaran baliksecara penuh

Perubahan laluan,dalam keadaanpengangkutanyang setanding

  

Perkara ini terkecuali bagi “hal keadaan luar biasa”, termasuk dan tidak terhad kepada risiko keselamatan atau cuaca buruk yang mengganggu operasi penerbangan

5. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PENERBANGAN

Bayaran balik atau jagaan bagi penundaan dan pembatalan penerbangan:

A) Bagi penundaan penerbangan selama 2 jam atau lebih:

 

Makanan

 

Panggilan telefon

 

Akses internet

B) Bagi penundaan penerbangan selama 5 jam atau lebih:

 

Makanan

 

Panggilan telefon

 

Akses internet

 

Penginapandi hotel, jikaperlu bermalam

 

Pengangkutandari hotel kelapangan terbang

C) Pembatalan Penerbangan:

 

Bayaran baliksecara penuh

 

Perubahan laluan,dalam keadaanpengangkutanyang setanding

Perkara ini terkecuali bagi “hal keadaan luar biasa”, termasuk dan tidak terhad kepada risiko keselamatan atau cuaca buruk yang mengganggu operasi penerbangan

You may download or receive a copy of the MACPC here:

 

Download PDF

You may download or receive a copy of the MACPC here:

 

Download PDF