Pilih satu Halaman

Anda boleh memuat turun atau menerima salinan MACPC di sini untuk mengenai hak penerbangan anda:

 

Muat turun

  Anda boleh memuat turun atau menerima salinan MACPC di sini untuk mengenai hak penerbangan anda:

   

  Muat Turun

   

   Latarbelakang MACPC 2016:

   Diwartakan pada 30 Jun 2016 dan digubal dengan mengambilkira kepentingan pengguna. MACPC tertakluk kepada semua syarikat penerbangan tempatan dan antarabangsa,sama ada syarikat penerbangan perkhidmatan penuh atau kos rendah yang beroperasi masuk dan keluar dari Malaysia.

   1. LARANGAN MENAIKI PESAWAT

   Syarikat penerbangan hanya boleh melarang pengguna penerbangan daripada menaiki pesawat jika:

   • Pengguna penerbangan menyerahkan tiket penerbangan secara sukarela di atas permintaan syarikat penerbangan
   • Bilangan orang yang melepaskan tiket mereka secara sukarela tidak memenuhi keperluan syarikat penerbangan

   Pengguna akan ditawarkan pilihan berikut:

   • Makanan, panggilan telefon dan akses internet
   • Tempat tinggal dan pengangkutan (yang sewajarnya) serta pilihan di antara pampasan penuh atau penerbangan gantian yang setanding

   1. LARANGAN MENAIKI PESAWAT

   Syarikat penerbangan hanya boleh melarang pengguna penerbangan daripada menaiki pesawat jika:

   • Pengguna penerbangan menyerahkan tiket penerbangan secara sukarela di atas permintaan syarikat penerbangan
   • Bilangan orang yang melepaskan tiket mereka secara sukarela tidak memenuhi keperluan syarikat penerbangan

   Pengguna akan ditawarkan pilihan berikut:

   • Makanan, panggilan telefon dan akses internet
   • Tempat tinggal dan pengangkutan (yang sewajarnya) serta pilihan di antara pampasan penuh atau penerbangan gantian yang setanding

   2. KEHILANGAN, KEROSAKAN DAN KELEWATAN BAGASI

   Bagi tujuan pampasan, pengguna penerbangan perlu membuat aduan secara bertulis kepada syarikat penerbangan:

   • Sebaik ketibaan atau dalam tempoh 7 hari dari tarikh ketibaan bagi kerosakan bagasi

   ATAU

   • Sebaik ketibaan atau dalam tempoh 21 hari dari tarikh ketibaan bagi kelewatan bagasi

   2. KEHILANGAN, KEROSAKAN DAN KELEWATAN BAGASI

   Bagi tujuan pampasan, pengguna penerbangan perlu membuat aduan secara bertulis kepada syarikat penerbangan:

   • Sebaik ketibaan atau dalam tempoh 7 hari dari tarikh ketibaan bagi kerosakan bagasi

   ATAU

   • Sebaik ketibaan atau dalam tempoh 21 hari dari tarikh ketibaan bagi kelewatan bagasi

   3. KENAIKAN HARGA SELEPAS PEMBELIAN

   Syarikat penerbangan tidak dibenarkan untuk menaikkan harga tiket penerbangan selepas pengguna penerbangan telah membeli tiket tersebut

   3. KENAIKAN HARGA SELEPAS PEMBELIAN

   Syarikat penerbangan tidak dibenarkan untuk menaikkan harga tiket penerbangan selepas pengguna penerbangan telah membeli tiket tersebut

   4. PENAMBAHAN SECARA AUTOMATIK

   • Syarikat penerbangan dilarang menambah sebarang perkhidmatan secara automatik
   • Sebarang khidmat tambahan perlu dizahirkan secara terang dan jelas pada permulaan proses tempahan
   • Sebarang perkhidmatan tambahan perlu dilakukan secara pilih-masuk (opt-in)

   4. PENAMBAHAN SECARA AUTOMATIK

   • Syarikat penerbangan dilarang menambah sebarang perkhidmatan secara automatik
   • Sebarang khidmat tambahan perlu dizahirkan secara terang dan jelas pada permulaan proses tempahan
   • Sebarang perkhidmatan tambahan perlu dilakukan secara pilih-masuk (opt-in)

   5. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PENERBANGAN

   Bayaran balik atau jagaan bagi penundaan dan pembatalan penerbangan:

   A) Bagi penundaan penerbangan selama 2 jam atau lebih:

   Makanan

   Panggilan telefon

   Akses internet

   B) Bagi penundaan penerbangan selama 5 jam atau lebih:

   Makanan

   Panggilan telefon

   Akses internet

   Penginapan di hotel, jika perlu bermalam

   Pengangkutan dari hotel ke lapangan terbang

   C) Pembatalan Penerbangan:

   Bayaran balik secara penuh

   Perubahan laluan, dalam keadaan pengangkutan yang setanding

    

   Perkara ini terkecuali bagi “hal keadaan luar biasa”, termasuk dan tidak terhad kepada risiko keselamatan atau cuaca buruk yang mengganggu operasi penerbangan

   5. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PENERBANGAN

   Bayaran balik atau jagaan bagi penundaan dan pembatalan penerbangan:

   A) Bagi penundaan penerbangan selama 2 jam atau lebih:

    

   Makanan

    

   Panggilan telefon

    

   Akses internet

   B) Bagi penundaan penerbangan selama 5 jam atau lebih:

    

   Makanan

    

   Panggilan telefon

    

   Akses internet

    

   Penginapandi hotel, jikaperlu bermalam

    

   Pengangkutandari hotel kelapangan terbang

   C) Pembatalan Penerbangan:

    

   Bayaran baliksecara penuh

    

   Perubahan laluan,dalam keadaanpengangkutanyang setanding

   Perkara ini terkecuali bagi “hal keadaan luar biasa”, termasuk dan tidak terhad kepada risiko keselamatan atau cuaca buruk yang mengganggu operasi penerbangan

   Anda boleh memuat turun atau menerima salinan MACPC di sini:

    

   Download PDF

    You may download or receive a copy of the MACPC here:

     

    Download PDF